books

Llyfr y Dydd

Mae Gwasg y Bwthyn, Caernarfon yn cynnig 'Llyfr bob dydd'. Cysylltwch â'ch siop neu ewch ar lein i archebu.

Eigra Hogan Fach o'r Blaenau

2022-07-13

Drama Un Dyn

Rydyn ni yng Ngwasg y Bwthyn wrth ein boddau fod hunangofiant yr awdur Eigra Lewis Roberts wedi cyrraedd Rhestr Fer y categori Ffeithiol Greadigol yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2022.

Llongyfarchiadau mawr i chi, Eigra, ac edrychwn ymlaen yn eiddgar i weld beth fydd hynt y gyfrol arbennig hon yn y rownd derfynol.

Noddir y gystadleuaeth gan Llenyddiaeth Cymru

Cystadleuaeth Prawf MOT!

2022-02-24

Drama Un Dyn

Cystadleuaeth Prawf MOT!

Tynnwch lun ohonoch chi a’ch ci, efo copi o Prawf MOT, nofel newydd wych Bethan Gwanas

Rhowch o ar eich cyfrif Trydar, neu Facebook neu Instagram, a’n tagio ni  ̶  Gwasg y Bwthyn!  

Neu anfonwch eich cais i:  marred@gwasgybwthyn.co.uk neu meinir@gwasgybwthyn.co.uk

Beirnaid: Richard Jones 

Dyddiad cau 31 Mawrth.

Gwobr: Pecyn o lyfrau Gwasg y Bwthyn a phecyn o ddanteithion i’r ci!

 

Glasynys

2020-07-30

Drama Un Dyn

Nofel wych i ddarllen ar eich gwyliau yw ein Llyfr y Dydd heddiw sef Glasynys gan Ann Pierce Jones. Mae hi'n ddiwedd haf 1965, ac mi gawn ni ddilyn hanes Guto a Lilian, a'u plant Emyr a Mari, sy'n symud o'u cynefin ym Mhen Llŷn i gartref newydd, sef Glasynys, fferm ar bwys Conwy. Dianc y maen nhw rhag trasiedi teuluol. A fydd eu cartref newydd yn cynnig gobaith newydd iddyn nhw?

I’w brynu, cysylltwch â’ch siop lyfrau lleol neu ewch ar-lein. Gall pobl sy’n prynu o wefan gwales.com enwebu siop lyfrau lleol a fydd yn derbyn comisiwn ar gyfer bob gwerthiant.

Prynwch, cadwch yn ddiogel a mwynhewch!

Cylchoedd

2020-07-29

Drama Un Dyn

Llyfr newydd sbon arall yw ein Llyfr y Dydd heddiw sef Cylchoedd gan Sian Northey. Mae’r gyfrol hon o straeon byrion yn arddangos dawn Sian ar ei orau. Mae’n dweud pethau mawr gyda chynildeb a deallusrwydd wrth iddi fyfyrio uwchben y cylchoedd sydd yn ein cysylltu i gyd.

I’w brynu, cysylltwch â’ch siop lyfrau lleol neu ewch ar-lein. Gall pobl sy’n prynu o wefan gwales.com enwebu siop lyfrau lleol a fydd yn derbyn comisiwn ar gyfer bob gwerthiant.

Prynwch, cadwch yn ddiogel a mwynhewch!

Haf o hyd?

2020-07-28

Drama Un Dyn

Cyfrol o straeon byrion i gyd yn ymwneud â’r haf yw ein Llyfr y Dydd heddiw sef Haf o hyd? Mae’r straeon yn ddifyr ac yn codi ambell gwestiwn i gnoi cil drosto. Yr awduron yw Mari Gwilym, Annes Glynn, Aled Islwyn, Lleucu Roberts, Haf Llewelyn, Rhian Owen, Non Tudur, Llio Maddocks, Heiddwen Tomos, Gareth Evans-Jones a Gwen Lasarus.

I’w brynu, cysylltwch â’ch siop lyfrau lleol neu ewch ar-lein. Gall pobl sy’n prynu o wefan gwales.com enwebu siop lyfrau lleol a fydd yn derbyn comisiwn ar gyfer bob gwerthiant.

Prynwch, cadwch yn ddiogel a mwynhewch!

Ambell Damaid

2020-07-27

Drama Un Dyn

Llyfr newydd sbon danlli yw ein Llyfr y Dydd heddiw sef Ambell Damaid gan Dewi Jones. Dyma i chi lyfr ffraeth, difyr, a doniol, yn gyforiog o wybodaeth a sylwadau cofiadwy. Llyfr i bori ynddo a mwynhau!

I’w brynu, cysylltwch â’ch siop lyfrau lleol neu ewch ar-lein. Gall pobl sy’n prynu o wefan gwales.com enwebu siop lyfrau lleol a fydd yn derbyn comisiwn ar gyfer bob gwerthiant.

Prynwch, cadwch yn ddiogel a mwynhewch!

Llyfr Bach Paris

2020-07-24

Drama Un Dyn

Llyfr arall i godi galon yw ein Llyfr y Dydd heddiw sef Llyfr Bach Paris gan Lara Catrin. Cawn ddilyn anturiaethau Cymraes ym mhrifddinas Ffrainc a dod i adnabod ei chartre dros dro yn well – caffis, dynion golygus, gwin a ffasiwn!

I’w brynu, cysylltwch â’ch siop lyfrau lleol neu ewch ar-lein. Gall pobl sy’n prynu o wefan gwales.com enwebu siop lyfrau lleol a fydd yn derbyn comisiwn ar gyfer bob gwerthiant.

Prynwch, cadwch yn ddiogel a mwynhewch!

Eiliadau Tragwyddol

2020-07-23

Drama Un Dyn

Cyfrol arbennig o farddoniaeth yw ein Llyfr y Dydd heddiw sef Eiliadau Tragwyddol gan y Prifardd Cen Williams. Mae’r bardd yn gweld ei genedl trwy ei fro enedigol ar Ynys Môn. Mae’n adleisio profiad y darllenydd wrth fwrw golwg ar y Gymru gyfoes.

I’w brynu, cysylltwch â’ch siop lyfrau lleol neu ewch ar-lein. Gall pobl sy’n prynu o wefan gwales.com enwebu siop lyfrau lleol a fydd yn derbyn comisiwn ar gyfer bob gwerthiant.

Prynwch, cadwch yn ddiogel a mwynhewch!

Er budd babis Ballybunion

2020-07-22

Drama Un Dyn

Er budd babis Ballybunion gan Harri Parri yw ein Llyfr y Dydd heddiw. Dyma gyfle i chi droedio strydoedd Porth yr Aur unwaith eto yng nghwmni cymeriadau bythgofiadwy'r dref ryfeddol honno.

Llyfr i godi calon!

I’w brynu, cysylltwch â’ch siop lyfrau lleol neu ewch ar-lein. Gall pobl sy’n prynu o wefan gwales.com enwebu siop lyfrau lleol a fydd yn derbyn comisiwn ar gyfer bob gwerthiant.

Prynwch, cadwch yn ddiogel a mwynhewch!

Edau Bywyd

2020-07-21

Drama Un Dyn

Nofel gyfoes a diddorol yw ein Llyfr y Dydd heddiw sef Edau Bywyd gan Elen Wyn. Mi gawn ni gipolwg ar fywydau nifer o bobl ar un diwrnod ym mis Mehefin. Cipolwg, ie, ond fe ddown ni i sylweddoli’n raddol fod cysylltiad rhyngddyn nhw. Mae’r cwlwm yn un tyn na ellir ei dorri...

I’w brynu, cysylltwch â’ch siop lyfrau lleol neu ewch ar-lein. Gall pobl sy’n prynu o wefan gwales.com enwebu siop lyfrau lleol a fydd yn derbyn comisiwn ar gyfer bob gwerthiant.

Prynwch, cadwch yn ddiogel a mwynhewch!

Drama Un Dyn

2020-07-20

Drama Un Dyn

Drama Un Dyn gan Tony Jones yw ein Llyfr y Dydd heddiw. Dyma stori ddifyr hogyn o Fôn fu’n gwarchod y Frenhines ym Mhalas Buckingham a Windsor, yn magu ceffylau Shetland, yn actio, yn adeiladu a chadw siop. Os ydych chi’n hiraethu am y Sioe Fawr, beth am gamu i mewn i fyd y ceffylau yng nghwmni Tony?

I’w brynu, cysylltwch â’ch siop lyfrau lleol neu ewch ar-lein. Gall pobl sy’n prynu o wefan gwales.com enwebu siop lyfrau lleol a fydd yn derbyn comisiwn ar gyfer bob gwerthiant.

Prynwch, cadwch yn ddiogel a mwynhewch!


ARCHIF LLYFR Y DYDD

Cliciwch yma i weld archif llyfr y dydd