books

DATGANIAD I’R WASG: PENODI MEINIR YN OLYGYDD CYNORTHWYOL GWASG Y BWTHYN

Dywedodd Meinir, sy’n awdur ei hun, ei bod yn edrych ymlaen yn fawr at gydweithio â Golygydd Creadigol y Wasg, Marred Glynn Jones.

Meddai: ‘Mae’r farchnad lyfrau yng Nghymru wedi datblygu’n aruthrol dros y chwarter canrif ddiwethaf, gyda’r sin llyfrau plant wedi’i thrawsnewid, a’r nofel yn cael oes aur newydd.

‘Bydd yr her o weithio gyda staff y Wasg i ddatblygu rhestr gyhoeddi gyffrous, adnabod awduron newydd a’u meithrin, a gweithio ar gyfresi a phrosiectau yn un gyffrous a gwerth chweil.’

Yn ystod ei gyrfa mae hi wedi golygu, cyfieithu ac ysgrifennu. Mae’n awdur nifer o lyfrau i blant a hefyd i oedolion gan gynnwys Y Gongol Felys a Lili dan yr Eira.

Fe’i magwyd yn Nefyn, Pen Llŷn ac ar ôl crwydro dipyn, dychwelodd i fyw yn ei chartref. Mae hi’n briod â Geraint, athro sydd bellach wedi ymddeol. Mae ganddynt bedwar o blant, Math, Casia, Efa a Sabel a dau o wyrion.

Yn ddiweddar, bu’n gweithio fel Rheolwr Prosiect yr Amgueddfa Forwrol yn Nefyn.

Dywedodd Marred Glynn Jones: ‘Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gydweithio â Meinir. Fe dderbynion ni 31 o geisiadau ar gyfer y swydd hon ac roedd safon y ceisiadau yn uchel iawn. Mi wnaeth Meinir ddisgleirio yn y broses gyfweld, ac mi fydd ei phrofiad o fudd mawr i Wasg y Bwthyn wrth inni gynllunio i ehangu ein rhaglen gyhoeddi.’

Mae’r swydd Golygydd Cynorthwyol yn un rhan-amser ac yn cael ei hariannu’n rhannol gan Cyngor Llyfrau Cymru.

Meddai Arwel Jones, Pennaeth Adran Grantiau Cyngor Llyfrau Cymru: ‘Mae’n dda gweld fod cymaint o ymgeiswyr eisiau gweithio yn y byd cyhoeddi, ac yn arwydd fod cyhoeddi llyfrau yn parhau yn sector fywiog. Mae Gwasg y Bwthyn yn rhoi lle i awduron newydd, yn ogystal â chyhoeddi llyfrau o ansawdd, fel mae llwyddiant Gwirionedd ar restr Llyfr y Flwyddyn wedi profi.’

Bydd Meinir yn dechrau yn ei swydd newydd ar Fedi’r 1af. 

Yn ôl i weld y rhestr.