Welcome to the Gwasg Y Bwthyn website

Gwasg y Bwthyn is a printing and publishing company on Cibyn Industrial Estate in Caernarfon.

Here we can print everything from business cards to letterheads, cards in all weights, NCR Invoice Books, Raffle Tickets and everything that needs printing – we can do it.

We also publish Welsh and English books. Ask us about our services.

Glasynys

Book of the Day: Glasynys

Nofel wych i ddarllen ar eich gwyliau yw ein Llyfr y Dydd heddiw sef Glasynys gan Ann Pierce Jones. Mae hi'n ddiwedd haf 1965, ac mi gawn ni ddilyn hanes Guto a Lilian, a'u plant Emyr a Mari, sy'n symud o'u cynefin ym Mhen Llŷn i gartref newydd, sef Glasynys, fferm ar bwys Conwy. Dianc y maen nhw rhag trasiedi teuluol. A fydd eu cartref newydd yn cynnig gobaith newydd iddyn nhw?

I’w brynu, cysylltwch â’ch siop lyfrau lleol neu ewch ar-lein. Gall pobl sy’n prynu o wefan gwales.com enwebu siop lyfrau lleol a fydd yn derbyn comisiwn ar gyfer bob gwerthiant.

Prynwch, cadwch yn ddiogel a mwynhewch!


Click here to view previous Books of the Day.


We are back ...OPEN

Contact us if you would like any printing work done.

Click here for more information about the re-opening.

 


Printing

We operate with our HEIDELBERG litho machines from SRA2 to B2. We also have a Heidelberg GTO52, Heidelberg TOC and a Heidelberg Printmaster... more

 

Books

Have a look at our selection of books... more